The YEAR END PARTY 2016

  • adminquantri

  • Tháng Tư 1, 2020

Tiệc cuối năm công ty là khoàng thời gian mọi người có thể vui chơi, ăn uống và hoạt động tập thể. Là dịp công ty lại có những hoạt động vui vẻ và gắn kết nhân viên giúp cho tinh thần đoàn kết của cả công ty dâng cao, hướng đến sự phát triển vững mạnh của cả tập thể và công ty.